SPIJKERS & VAN BRUMMELEN

 ASSESSMENTS - LOOPBAANPSYCHOLOGIE - COACHINGLoopbaantrajecten

Een loopbaantraject bestaat meestal uit 3 tot 7 gesprekken. Dit hangt af van de loopbaanvraag en de complexiteit, maar bijvoorbeeld ook of de kandidaat nog extra hulp wil met solliciteren of het profileren op social mediagebied. Een 'gemiddeld' loopbaan- of ontwikkeltraject bestaat uit 3 gesprekken; een intakegesprek, een tussentijds (analyse)gesprek en een eindgesprek.

Er wordt altijd gestart met het in kaart brengen waar je op dit moment staat en hoe je tot nu toe keuzes hebt gemaakt. Kortom, wat de rode draad in je leven is geweest. Hierna gaan we kijken naar wat je het liefst zou willen, wat je kunt en hoe/of we op deze bestemming kunnen komen. Door middel van de afname van assessments, psychologische tests en verschillende oefeningen - die zowel tijdens de gesprekken als thuis worden gemaakt - wordt er een concreet plan van aanpak opgesteld, 

In het tussentijdse analysegesprek bespreken we de testresultaten met jou en zal er verdieping plaatsvinden op de onderwerpen die tijdens het eerste gesprek van belang leken en tevens worden de 'uitschieters' (opvallendheden) in de testresultaten besproken.

Tijdens het eindgesprek bespreken wij onze eindconclusie met jou en geven we jou advies en praktische handvatten om van daaruit de juiste weg in te kunnen slaan. Je ontvangt dan tevens een zeer uitgebreid adviesrapport incl. alle uitslagen van de testen en assessments. Niet alleen extra inzichtelijk voor jezelf maar eventueel ook voor je (potentiële) werkgever. Dit rapport kan dan ook desgewenst door jou met je werkgever worden gedeeld. 

Wat is de duur van een loopbaantraject?

De duur van een loopbaantraject bedraagt gemiddeld 6 tot 12 weken. Indien gewenst kan dit traject ook spoediger doorlopen worden.

Kosten

De inhoud van een 'standaard' loopbaantraject bestaat uit 3 uitgebreide gesprekken, 4 gevalideerde en wetenschappelijk onderbouwde (psychologische) tests, opdrachten/tools en een zeer uitgebreid eindrapport. Dit kost €1250,- inclusief BTW. 

Bij meer complexiteit of meerdere loopbaanvragen binnen een traject zullen meer gesprekken of testen nodig zijn. De kosten van extra testen / assessment ligt tussen de €100,- en €300,- en per extra gesprek wordt er €125,- in rekening gebracht. 


Regelingen & subsidies 

Er zijn diverse regelingen en scholingsbudgetten beschikbaar vanuit de overheid. Er verandert continu veel op dit gebied. Informeer eens bij de Belastingdienst of kijk op de site van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De trajecten moeten gericht zijn op de loopbaanontwikkeling of het toekomstige beroep van de kandidaat. Informeer altijd zelf even of de kosten in jouw geval aftrekbaar zijn. 
E-mailen
Bellen